امروز جمعه، 4 مهر 1399
با کتابیار مطالعه لذت بخش را تجربه کنید
آیا می دانید کتابیار چه فوایدی دارد؟
اصلاح وضعیت نشستن و بخصوص وضعیت قرارگیری سر نسبت به بدن
وزن سر که حدود پنج کیلوگرم است، هنگامی که بطور غلط روی ستون مهره ها قرار گیرد (برای مثال هنگام مطالعه که سر به طرف جلو خم می شود) باعث انقباض طولانی مدت ماهیچه های گردن و فشار ناهمگون روی سطح دیسک های بین مهره ای خواهد شد. این حالت باعث آرتروز و ناراحتی های گردن خواهد شد.
نکته دیگر اینکه هنگامی که سر به طرف جلو خم می شود، بالطبع کمر نیز دچار خمیدگی خواهد شد که این وضعیت غلط، بر عملکرد ستون فقرات سینه ای و کمری نیز تاثیر می گذارد. این امر یکی از دلایل آمار بالای ناهنجاریهای ستون فقرات در نوجوانان می باشد.
اصلاح زاویه و فاصله کتاب با چشم و پرهیز از خستگی چشم
در هنگام وضعیت غلط مطالعه کتاب، مطبوعات و ... روی میز، بخاطر خم شدن گردن و اثر